Kom weer in de ontwikkelflow

De Brain Stimulating Method- de Jong® therapie (BSM) is ontwikkeld door mevrouw De Jong. Zij gaat er vanuit dat  leer-, gedrags- en ontwikkelingsproblemen te maken hebben met lichamelijke functies die niet optimaal werken omdat de prikkelverwerking tussen het brein en het lichaam niet vloeiend verloopt. Hierdoor kunnen de hersenen niet/ onvoldoende uitrijpen met afwijkend of verstoord gedrag tot gevolg.

Een auto als metafoor voor het lichaam
Garage

Een auto bestaat uit onderdelen met hun eigen functie, onderling verbonden door kabels en nog veel meer technische apparatuur. Na montage functioneert een auto optimaal.

Een lichaam bestaat uit organen met hun eigen functie, onderling verbonden door vliezen, bloedvaten, lymfevaten en zenuwbanen. Voor een goede ontwikkeling is het optimaal functioneren van elk onderdeel van groot belang.

Het wonderlijk mooie groeiproces van foetus tot volwassene met verantwoordelijkheden, is een weg van ontwikkeling en uitrijping. Aandacht, beweging en zintuiglijke prikkeling stimuleren het brein tot de aanleg van nieuwe zenuwverbindingen, dit zijn voorwaarden voor het eerste lachje, het eerste stapje, luisteren en antwoorden.

Wanneer dit proces níet volgens normale patronen verloopt,  zit er ergens een ‘kink-in-de-kabel’. Prikkels zijn  niet krachtig genoeg of er is sprake van overprikkeling van de zenuw.

Een voorbeeld
Om in de klas de instructies van de leerkracht te kunnen opvolgen is het nodig dat een kind goed hoort èn verwerkt, dat zijn ogen goed samenwerken en zijn motoriek op orde is. Wanneer dit proces niet soepel en vlot verloopt, zien we leer-, gedrags- of ontwikkelingsproblemen ontstaan. Het kind komt niet mee in de les, lijkt/is ongeconcentreerd, wordt dromerig, is hyperactief… faalangst ligt op de loer. Triggers voor een vertraagde verwerking kunnen liggen in erfelijke factoren, geboorte trauma’s, voedingsgewoonten of stress.

Met een defecte auto ga je naar de garage

Bij betaling zie je onderaan de gespecificeerde nota  ‘MDD-NOS’ staan. Op je vraag wat dat betekent hoor je: Motor Draai Deficiëntie – Not Otherwise Specified”,  het advies volgt om langzamer te rijden en je auto een extra wasbeurt te geven. Is hiermee de ‘kink-in-de-kabel’ opgelost?

Je kind met ‘ander’ gedrag laat je onderzoeken! In het onderzoeksverslag staat: ‘Uw kind heeft dyslexie, ADHD, PDD-NOS, …’  wij adviseren: remedial teaching, ritalin, of extra tijd”.

Is hiermee de ‘kink-in-de-kabel’ opgelost?

Met eenvoudige oefeningen en voedingsadvies weet de BSM-deJong® therapeut de prikkeloverdracht te beïnvloeden, waardoor het brein en de organen beter gaan functioneren en de zenuwverbindingen krachtiger worden. Het zelf herstellend vermogen van het lichaam wordt geactiveerd, de ontwikkeling herneemt zijn  ‘loop’. IMPULS kan die prikkel zijn!

Wanneer het kind weer in díe ontwikkelingsflow zit heeft onderwijsondersteuning veel meer effect.