In deze periode van 0-5 jaar leert een kind wat taal inhoudt (taalbegrip) en hoe  taal gebruikt kan worden (taalproductie). Al spelenderwijs leert een kind dat taal een functie heeft en stapje voor stapje breidt de kennis en vaardigheid van een kind in de taal zich verder uit.

“Wat we doen met wat we horen” is een auditieve functie. Geluid, klank en spraak worden verwerkt. Kinderen met een auditieve verwerkingsproblematiek kenmerken zich door vaak ‘huh’ te zeggen, of moeizaam mondelingen opdrachten te begrijpen, ze hebben moeite met het onthouden van mondelinge informatie en/ of negeren geluiden en opdrachten.

Johansen Individuele Auditieve Stimulatie – JIAS klanktherapie

Auditieve functies spelen een grote rol bij leesvoorwaarden en het leren lezen en spellen, het spreken en begrijpen van taal. Het kind kan AVP geërfd hebben. Het kan echter ook veroorzaakt zijn door gehoorvermindering veroorzaakt door vocht achter het trommelvlies of oorontsteking. De JIAS zal met behulp van een audiometer gehoorcurves van het linker- en rechter oor vaststellen. Op grond van de uitkomst wordt er een speciaal gecomponeerde CD met muziek aangeboden.

Door te luisteren worden zenuwbanen naar en binnen de taalcentra in de hersenen gestimuleerd
Het is speciaal gericht op die zenuwbanen die het rechteroor en de linkerhersenhelft verbinden.  Van hieruit wordt de binnenkomende informatie doorgevoerd naar de andere verwerkingsgebieden.  Er ontstaat een efficiëntere verwerking van de taal.

Concentratie en begrip verbeteren doordat de informatie sneller verwerkt kan worden.