Vraaggesprek

Om een goed oefenprogramma te kunnen opstellen heb ik veel informatie nodig. Het eerste gesprek dat we voeren duurt dan ook zo’n 2 à 3 uur. Het is prettig als de opvoeders hierbij aanwezig zijn. De onderwerpen die aan de orde komen zijn:

Observatie

Tijdens het tweede gesprek maak ik graag kennis met jullie kind. Op een speelse manier observeer ik hem/ haar en doe ik wat testjes. Dit duurt maximaal 1 uur.

Oefenprogramma

Het vraaggesprek en de observaties leiden tot een oefenprogramma op maat. In het derde gesprek nemen we het oefenprogramma door en geef ik voedingsadvies (maximaal 1 uur). Het programma en het advies ontvang je digitaal. Het oefenen vraagt maximaal 15 minuten per dag.

Telefonisch contact
Na ongeveer 2 weken neem ik telefonisch contact met jullie op, hieraan zijn geen kosten verbonden.

Het vraaggesprek, de observatie en de uitleg van het oefenprogramma vormen samen één pakket waaraan een prijskaartje van € 325,-  hangt.

Afhankelijk van de ernst van de problematiek en de oefenfrequentie zullen we elkaar 8 tot 10 keer ontmoeten. Voor vervolgconsulten hanteer ik een standaard uurprijs van 87,50 euro.

Maak een afspraak