Autonoom zenuwstelsel en stress

Bewust en onbewust gedrag

Het zenuwstelsel bestaat uit twee delen:

  • het animale zenuwstelsel: een deel over de wil, waardoor je  bewust in actie kunt komen;
  • het autonome zenuwstelsel (AZS), dat onbewust werkt: Dit stelsel reguleert belangrijke lichaamsprocessen zoals: de hartslag, lichaamstemperatuur, ademhaling, spijsvertering etc.

Ook het AZS bestaat uit 2 delen, afhankelijk van je situatie, -je bent in rust of  in actie-  is het parasympatische of het sympatische deel aan het werk. In rust zijn oa bloeddruk, hartslag en ademhaling normaal en is er tijd om je voeding te verteren. Bij inspanning en stress zien we oa stijging van bloeddruk, verhoging van hartslag en een versnelde ademhaling. je lichaam is niet bezig met verteren  maar geeft alle energie aan het fight-or-flight systeem. (Overleven)

Dé zenuw van het parasympatische* deel van het AZS is de nervus vagus
Als hij goed zijn werk kan doen, reguleert hij rust en stimuleert hij het  verteringsorgaan. De nervus vagus, die ontspringt aan de basis van de schedel wordt geïnnerveerd* tijdens het geboorteproces. Als dat proces verstoord verloopt (er is onvoldoende druk op het schedeltje tijdens de bevalling door een afwijkende stand van het hoofdje of een afwijkende draai van het kind) dan  kan het zijn dat je moeite hebt of houdt met verteren of dat je blijvend last hebt van stresspatronen.

Het lichaam heeft veel mogelijkheden om de vagus alsnog te innerveren*
Je baby kroop bijv. altijd naar het hoofdeinde van de wieg, om zelf druk te zetten op  de schedel. De BSM therapeut zal tijdens het eerste gesprek uitgebreid vragen stellen over het geboorteproces. Wanneer daar opmerkelijke dingen uit komen zal de behandeling zich in eerste instantie richten op het alsnog goed doorkomen van de nervus vagus. Een Impuls geven aan het zelfherstellende vermogen van het lichaam.

Een gevoel van opgejaagdheid en voortdurende paraatheid
Echter, bij langdurige stress  kunnen er in het lichaam blokkades ontstaan op plekken waar de nervus vagus zijn werk moet doen. Dit geeft een gevoel van opgejaagdheid en voortdurende paraatheid. Dit kan veel klachten geven in het verteringsstelsel en op het gebied van leren en onthouden. Het lichaam blijft in een fight-or-flight-modus staan.  Het hervinden van balans wanneer er fysieke of emotionele klachten zijn, kan liggen in het verminderen van stress door bewegen en het optimaal laten functioneren van de nervus vagus.

 

 

*Begrippen:
Parasympatisch: deel van het autonoom zenuwstelsel dat de organen zodanig beïnvloedt dat het lichaam in een toestand van rust en herstel kan komen.
Innervatie: De invloed die de zenuwen hebben op de verrichtingen van de organen, bijvoorbeeld de spierwerking (aansturing).

Om te kunnen leven hebben we voeding en beweging nodig

Voeding: voedingsstoffen en vitamines

Vitamines zijn nodig om in leven te blijven. Ze zijn dus essentieel voor ons functioneren. De meeste vitamines worden niet door ons lichaam zelf gemaakt en dus moeten we zelf zorgen dat we ze binnen krijgen. Dit doen we door middel van voedsel en voedingssupplementen. Een vitaminepil kan echter geen maaltijd vervangen. Vitamines vormen bestanddelen van enzymen en houden de spijsvertering op gang.

Onze huidige voeding bevat steeds minder vitamines 
Dit komt door de industriële verwerking van de voeding en de bodem verarmt. Voor een goede gezondheid moet je voeding de volgende bestanddelen bevatten: eiwitten, vetten, mineralen, vitamines en water. Vitamines en minerealen leveren op zich geen energie ze zijn wel van belang om eiwitten, koolhydraten en vetten om te zetten in energie.

Ze zijn ook afhankelijk van elkaar: de actieve mineralen voor ons lichaam zijn: calcium, chloor, chroom, fluor, ijzer, jodium, kalium, kobalt, koper, magnesium, mangaan, molybeen, natrium, seleen, vanadium, zink en zwavel. Mineralen kan ons lijf niet zelf maken, we moeten ze via ons voedsel zien binnen te krijgen.

Vitamines bevorderen weerstand, groei, geven kracht en gezond haar, ze werken in op je zenuwstelsel en psychisch welzijn
Ze helpen bij de spijsvertering en stofwisseling en zorgen voor een goed werkende schildklier. Voor goede opname hebben ze elkaar nodig, daardoor wordt eetlust en concentratie bevorderd. Een goed werkend immuunsysteem is vitamine afhankelijk, wondjes herstellen sneller. Om onze botten en tanden sterk en gezond te houden is zonlicht die de aanmaak van vit. D bevordert heel belangrijk!

De BSM de Jong® therapie onderzoekt of de voorwaarde om voedsel te kunnen opnemen in het lichaam (de darmen)  ook krachtig werkt.

Voeding en gedrag: Darm en brein hebben veel communicatie

Sterker nog het brein kan niet krachtig zijn werk doen als de vertering in de darmen verstoord is. Ligt verstoring ten grondslag aan probleemgedrag, ASS of ADHD, concentratie problemen, driftaanvallen, tics. Gezonde vetten zijn nodig om de zenuwbanen van een vetachtig laagje te voorzien. Prikkels worden dan goed doorgegeven.

De belangrijkste periode in de taalontwikkeling is de periode van 0 tot 5 jaar

In deze periode van 0-5 jaar leert een kind wat taal inhoudt (taalbegrip) en hoe  taal gebruikt kan worden (taalproductie). Al spelenderwijs leert een kind dat taal een functie heeft en stapje voor stapje breidt de kennis en vaardigheid van een kind in de taal zich verder uit.

“Wat we doen met wat we horen” is een auditieve functie. Geluid, klank en spraak worden verwerkt. Kinderen met een auditieve verwerkingsproblematiek kenmerken zich door vaak ‘huh’ te zeggen, of moeizaam mondelingen opdrachten te begrijpen, ze hebben moeite met het onthouden van mondelinge informatie en/ of negeren geluiden en opdrachten.

Johansen Individuele Auditieve Stimulatie – JIAS klanktherapie

Auditieve functies spelen een grote rol bij leesvoorwaarden en het leren lezen en spellen, het spreken en begrijpen van taal. Het kind kan AVP geërfd hebben. Het kan echter ook veroorzaakt zijn door gehoorvermindering veroorzaakt door vocht achter het trommelvlies of oorontsteking. De JIAS zal met behulp van een audiometer gehoorcurves van het linker- en rechter oor vaststellen. Op grond van de uitkomst wordt er een speciaal gecomponeerde CD met muziek aangeboden.

Door te luisteren worden zenuwbanen naar en binnen de taalcentra in de hersenen gestimuleerd
Het is speciaal gericht op die zenuwbanen die het rechteroor en de linkerhersenhelft verbinden.  Van hieruit wordt de binnenkomende informatie doorgevoerd naar de andere verwerkingsgebieden.  Er ontstaat een efficiëntere verwerking van de taal.

Concentratie en begrip verbeteren doordat de informatie sneller verwerkt kan worden.